Hvad siger forskningen om søvnige teenagere?

Mange forældre til teenagere bliver frusterede over at deres søn eller datter bliver svære at vække om morgenen, bruger lang tid på at vågne og modsat er længe oppe og falder sent i søvn. Frustrationen resultaterer ofte i løftede pegefingre og formaninger om at gå tidligt i seng og få sovet. Men er det fair over for teenageren?

Søvnbehovet ændres gennem alle aldre

Menneskets søvnbehov ændrer sig gennem livet, fra barn til ung, til voksen og i alderdommen. I teenageårene sker der en forsinkelse af kroppens døgnrytme, som betyder at den unge bliver senere søvnig typisk nogle timer og dermed også vil vågne senere. Samtidig udvikles en evne til at modstå søvnpres og dermed holde sig vågen. Denne evne understøttes af fx ansvar for hjemmeopgaver, et fritidsliv og et mere selvstændigt socialt liv og ansvar for teknologier som hjælper den unge med at vågne om morgenen, fx et vækkeur.

Hjerneaktiviteten under søvnen ændres også i det søvnstadie som kaldes NREM 2, som er det søvnstadie vi kommer i kort efter vi er faldet helt i søvn. For teenagere sker der en ændring med et fænomen som hedder “sleep spindles”, som bevæger sig fremad i hjernen og bliver hurtigere. Teorien er, at denne ændring er en vigtig del af den mere modne hukommelsesdannelse hos teenagere, og netop derfor vigtigt at teenagere får tilstrækkeligt søvn til at udvikle hjernen.

Hjernen ændres – men skolens mødetidspunkt er fast

Samtidig med disse ændringer er mødetidspunkter i skolen typisk konstante. Så når den unges døgnrytme bliver forsinket med fx to timer og altså fysiologisk vil vågne automatisk to timer senere, kan man forstå det sådan, at hvor det tidligere passede fint med at møde kl. 08:00 og være vågen og frisk, svarer det til nu at møde kl. 06:00.

Så hvor mindre børn typisk sover typisk 10 timer om dagen, så sover pubertetsbørn mellem 12 og 15 8,5 time og ældre teenagere omkring 7 timer. Årsagen til mindre søvn er ofte social. For eksempel i forhold til de krav teenagere møder i forbindelse med skole og fritidsaktiviteter og sociale aktiviteter. Men studier der giver teenagere i alle aldre mulighed for at sove efter der prærerence, viser at at teenagere i alle aldre sover omkring 9,25 timer i gennemsnit.

Resultatet bliver ofte at den unge får brugt mindre tid i sengen, og dermed får mindre sammenlagt søvn. Over en uge medfører det akkumuleret søvntab som den unge prøver at indhente i weekenden ved at sove længe.

Hjælp med at sortere i aktiviteter og lad teenageren indhente søvn

Teenage årene byder på mange forandringer i familien når en datter eller søn udvikler mere selvstændighed og individualitet. Mit råd er at støtte den unge i at få valgt de rigtige aktiviteter til som der skal bruges vågen energi på og samtidig sortere i hvad der måske blot er andre ønsker og forestillinger – herunder forældrenes egne. Det kan betyder noget for familiens planlægning af hvad der skal ske i løbet af ugedagene og weekenderne og så vidt muligt respektere at en teenager med en forskudt døgnrytme nok vil have et biologisk behov for at sove mere i weekenderne og dermed måske deltager mindre i aktiviteter der forgår tidligt om morgenen. Når der bliver givet plads til teenagerens søvnbehov, giver det også bedre mulighed for at hjernen kan modnens og indlæringen styrkes.

Det er også vigtigt at huske på, at teenagere såvel som mindre børn også er forskellige i forhold til deres kronotype – dvs. om de er morgen eller aften mennesker og deres generelle søvnbehov. En teenager med en sen kronotype som får forsinket sin døgnrytme, kan pludselig fremstå “ekstrem” i at være sent vågen og komme sent op og det kan bliver en udfordring i forhold til at kunne deltage i skole og uddannelse. Lysterapi kan være en løsning, hvor man via meget stærkt lys fra en medicinsk lyslampe, skubber døgnrytmen frem ved at præsentere stærk lys om morgenen og på den måde træner kroppen i at opvågningstidspunktet er tidligere. Modsat skal der præsenteres “mørke” om aftenen for at træne kroppen i at døgnet nu er på vej i natfasen.

Leave a Comment

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.